DECA „KRIVINAŠI“

Neka deca se relativno lako disciplinuju. Dovoljan je samo preki pogled ili jednom izrečena zabrana, pa da poslušaju. Složićete se da su ona u manjini, naročito s obzirom na razmaženu generaciju. Prosečno dete naše kulture zadaje dosta glavobolje, ali ako su roditelji i drugi vaspitači dosledni u svojim zahtevima, nagradama i kaznama i daju pozitivan lični primer, mogu se postići dobri rezultati. Međutim, šta sa onom malobrojnom, atipičnom decom koja uvek nekako izmiču zahtevima koji se pred njih postavljaju? Nazvala sam ih „krivinašima“ .

„Krivinaši“ koriste intelekt da bi izbegli  gotovo svaki zahtev koji pred njih postavljaju odrasli.Dovijaju se na razne načine.

.-Pomoću šarma  -služe se humorom, dosetkama, verbalnim bravurama ,

.-Manipulišu sa osećanjima- .jecaju, plaču, zapomažu, da bi zazivali sažaljenje ili pak osećanje krivice kod autoriteta

-Pokušavaju da istrguju sa zahtevima koji se pred njih postavljaju -odbiju ih, a samoinicijativno odrade mnogo složenije poslove koje niko ne traži od njih, a  često nisu ni primereni njihovom uzrastu (npr.neće da spremi svoju sobu, ali hoće da kuva pekmez od jagoda)

-Trude se da uspostave  kontrolu nad kaznama- da sami određuju vrstu kazni i rok na koji se izriču ( naravno,po mogućnosti da ih  skrate)

-Izuzetno dobro čitaju emocije odraslih i love trenutke njiihovog dobrog raspoloženja i(ili ) slabe budnosti i pažnje, pa menjanju taktiku i FRONTALNO nasrću na postavljene granice.

Kada su deca „krivinaši“ u pitanju,  važno je dosledno insistirati na disciplini, pravilima. Od presudne je važnosti jasno POSTAVLJANJE GRANICA. Da bi se to postiglo, dozvoljeno je poslužiti se istim sredstvima kojima se i sama deca „krivinaši“ koriste- šarmom, mudrošću, pa dozvolite i manipulativnošću.Takođe je neizmerno važno strpljenje i kontrola emocija besa  koju ovakva deca mogu da izazovu kod roditelja i ostalih autoriteta. U protivnom, „krivinaši“ preuzimaju moć u porodici i drugim sistemima-vrtiću, školi  i nameću svoja pravila.

Ukoliko se u disciplinovanju „krivinaša “ ne postignu zadovoljavajući rezultati, moguće su sledeće posledice: po normalan razvoj ličnosti:

-Nedostatak lične odgovornosti

-Nepoštovanje autoriteta

-Neuklapanje u  kolektivni život, što predstavlja svakodnevne probleme u funkcionisanju u vršnjačkoj, školskoj ili radnoj sredini. Složićete se da mali broj osoba može da opstane van sistema-za to je potrebna velika snaga , hrabrost i kreativnost

Činjenica je da ova deca nose veliki potencijal u intelektualnom smislu i  u pogledu upornosti i životne snage. Izbegavanje poslušnosti na ranom uzrastu može da ukazuje (sem razmaženosti )  i na njihove liderske ambicije. Da bi u odraslom dobu mogli uspešno da se nose sa ulogom lidera, neophodno je da se socijalizuju, kako ne bi postali tirani, nego ljudi od istinskog autoriteta, vredni svakog poštovanja.

2 mišljenja na „DECA „KRIVINAŠI“

Ostavite odgovor